Visie

Eigenaarschap, betrokkenheid en vrije keuze zijn uitgangspunt voor alle leerprocessen die MijnLeergemeenschap ondersteunt. 
Maar al te vaak beperken we de ruimte die leraren en kinderen hebben door te organiseren en te beregelen. Mensen die ruimte ervaren, zijn in staat om zelf te denken, te kiezen en zich te verbinden vanuit hun eigen drijfveren. MijnLeergemeenschap werkt mee aan het gezamenlijke herontwerp of veranderproces in de organisatie. Het is belangrijk dat veranderingen 'van iedereen' worden. Alleen dan kun je ze duurzaam inbedden in de organisatie.

Alleen in verbinding leer je meer. In professionele leergemeenschappen en lerende netwerken verbind je je aan de ander omdat je geïnteresseerd bent in wat die kan, weet, wil en heeft ontdekt en je hoopt zelf jouw eigen expertise en praktijk daarnaast te kunnen inzetten om samen je onderwijs te verbeteren of te vernieuwen. Om dat te kunnen doen, moet je kunnen vertrouwen op de ander en op jezelf.