Werkwijze

Hoe werken we samen?

We plannen altijd een eerste verkenningsgesprek. Hierin bespreken we niet alleen de directe aanleiding voor dit gesprek, maar kijken we ook naar de achterliggende behoeften van de schoolleiders en het CvB, het managementteam of de teamleden. Wat is er gelukt als het klaar is? Welke kwesties zijn dan opgelost? Wat verwachten we van elkaar?

Soms is er al bij een eerste gesprek behoefte aan meer achtergrondkennis of -informatie. Dan is het beter om een werkbijeenkomst te organiseren. Dat is een workshop van een dagdeel of dag die eindigt in een gezamenlijk geformuleerd plan of advies. Vaak volgt er na een eerste bijeenkomst een traject waarin een ontwerpgroep met mensen uit de schoolorganisatie de taak krijgt om het proces mee te ontwerpen en vorm te geven. 

In alle trajecten is tijd voor begeleiding van de koplopers en ontwerpgroep en we organiseren training en coaching om begeleidingsvaardigheden bij de eigen medewerkers te ontwikkelen, zodat de schoolorganisatie na enige tijd zonder de externe begeleiding van MijnLeergemeenschap kan werken.