Bouwsteen 1: Samen leren en werken

In een lerend team leert iedereen van en met elkaar. Daarom kun je PLG's vormen waarin collega's zich tijdelijk bezighouden met een vraag die beantwoord moet worden. Ook is er systematisch overleg over de resultaten van de kinderen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Verbeteringen aan de eigen lessen worden gezamenlijk voorbereid  en besproken. Leraren bezoeken elkaars lessen om te sparren over de gehanteerde aanpak. De feedback is gericht op het versterken van de professionaliteit van de ander.

Acties: gezamenlijk actieonderzoek; training en coaching op het voeren van resultaatgesprekken; ‘lessenstudie’ en collegiale consultatie; feedback en feed forward.