Bouwsteen 2: Samen professionaliseren

Als we bovenschools tegemoet willen komen aan de persoonlijk-professionele ontwikkeling van leraren én aan de schoolontwikkeling in de afzonderlijke scholen, is het van belang dat we weten op welke thema’s en onderwerpen ondersteuning en ontwikkeling in de scholen gewenst is. Leraren kunnen elkaar helpen bij het professionaliseren (‘maatjes-leren’), maar ook kan externe expertise op maat worden ingekocht. Alles volgens het motto: ‘eerst zelf, dan samen, dan met iemand van buiten’.  Dat betekent zuinig, maar zeer gericht inkopen van expertise. Professionalisering zou gericht moeten zijn op expertiseontwikkeling van eigen mensen, het liefst in een train-de-trainervariant of coaching on the job, zodat kennis en vaardigheden meteen overdraagbaar zijn aan anderen.

Acties: ‘ophalen’ van professionaliseringsbehoeften; inventariseren huidige expertise en mogelijkheid tot uitbreiding taken; gezamenlijk inkopen van training en coaching; organiseer training en scholing waarvoor leraren zich kunnen inschrijven.