Bouwsteen 3: Bouwen aan je eigen academie

De academie, dat ben je zelf: het is geen plek waar je naartoe gaat om te leren, maar het zijn alle processen die leiden tot professionele ontwikkeling van leraren en tot schoolverbetering.

Bij veel schoolbesturen zijn in de afgelopen jaren initiatieven gestart om het leren van leraren onderling te bevorderen. Er zijn world cafés, symposia en studiedagen georganiseerd en veel scholen maken al gebruik van elkaars expertise voor teamscholing.

Een eigen academie is de verbinding tussen actief personeelsbeleid en schoolontwikkeling. Stafmedewerkers op het gebied van onderwijskwaliteit en personeelsbeleid werken erin samen met de schoolleiders. De academie kan alleen duurzaam ontwikkelen als iedereen er een beetje ‘van gaat houden’.

Wil je weten hoe je je academie-proces versterkt? Of wil je je eigen werk als projectleider eens tegen het licht houden? Neem dan gerust contact op.