Bouwsteen 4: Netwerkleren faciliteren

Zo gauw helder is welke schoolontwikkelvragen er zijn, welke professionaliseringsbehoefte er is en welke expertise we in huis hebben, kunnen we het netwerkleren gaan faciliteren. Wat er daarmee ontstaat, is een uitwisseling van kennis en expertise tussen de scholen. Scholen maken gebruik van door andere scholen ontwikkelde kennis en delen hun eigen verhalen en successen met de andere scholen, op zo’n manier dat daadwerkelijk gebruik gemaakt kan worden van die nieuw verworven inzichten.

Acties: organiseer kenniscafés;  deel successen en expertise via een nieuwsbrief of digitaal prikbord; zorg voor fysieke bijeenkomsten en online verbindingen en bouw aan een digitaal platform. Investeer in mensen die het netwerk ‘modereren’.