Bouwsteen 5: Samen verbeteren en vernieuwen

In bijna alle scholen wordt gewerkt met een cyclisch kwaliteitsmodel van schoolverbetering. Dat is een geweldige basis voor een gedeeld en gedragen doel voor alle teamleden.
In een school met een werkende PDSA cyclus (of vergelijkbaar instrument), weten alle leraren wat het doel en de focus is van de verbeterplannen en hebben zij allemaal zelf een klein verbeterplan omhanden, waarover zij systematisch bijpraten met de anderen.

Actie: in gesprek met schoolleiders en teamleden om te zien of deze werkwijze goed werkt en daadwerkelijk leidt tot eigenaarschap en betrokkenheid bij de verbeterdoelen. Waar nodig nog advies en training om te komen tot actieonderzoekverbeterbord of leergesprekken.